info@aangifteshop.nl         071-3411871

Website disclaimer

Aangifteshop.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor informatie die niet volledig of niet juist opgenomen is, en voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.


Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aangifteshop.nl

Aangifteshop.nl
Rogstraat 3
2224 TW KATWIJK
Nederland

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
09.00 uur tot 17.00 uur
  __